Aktualności
Nabór uczniów w roku 2019/2020
Patron
Dyrekcja
Pedagog/Psycholog
Kadra Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Oddziały szkolne
Dokumenty
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Biblioteka
Świetlica
Miesięczne menu
Koło teatralne
Wolontariat
Innowacje pedagogiczne
Osiągnięcia szkoły
Sport
Galeria
Kontakt
"Wrota Sukcesu" w obiektywie
EFS
Koronowo-Senden 15-lat wymiany
Osiągnięcia szkoły
Napisał Administrator   
Osiągnięcia szkoły
Lata
Osiągnięcia
Uczniowie
1999/2000

I miejsce w Polsce, w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Marcin Kłodziński,
Bartek Kempczyński,
Jakub Budnicki,
Rafał Gut

  
I miejsce w województwie w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
2000/2001

III miejsce w Polsce w XXIV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Marcin Kłodziński,
Bartek Kempczyński, 
Rafał Gut

I miejsce w województwie w XXVI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
2001/2002

V miejsce w Polsce w XXV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Marcin Kłodziński,
Bartek Kempczyński, 
Rafał Gut

I miejsce w województwie w XXV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Wyróżnienie w powiatowym Konkursie Recytatorskim „Ku pokrzepieniu serc”
Aleksandra Wróbel
Finalistka etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego.
Olimpia Gruca
Finalista etapu wojewódzkiego konkursu języka niemieckiego.
Karol Majewski
2002/2003
Finalistka etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego.
Olga Bazylczyk  
2003/2004

I miejsce w etapie wojewódzkim Festiwalu Piosenki Tłumaczonej.
Kamila Brak 
Natalia Starikiewicz
III miejsce w powiecie w konkursie „Walka Polaków o wolność i demokrację – spojrzenie z perspektywy wieków”.
Anna Maćkowiak
III miejsce w eliminacjach okręgowych w XXVII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Maciej Kwiatkowski,
Krzysztof Korab, 
Łukasz Born
I miejsce w zawodach powiatowych w piłkę siatkową.

IX miejsce w finale wojewódzkim w piłkę siatkową.

V miejsce w zawodach wojewódzkich w piłce nożnej.

Uhonorowanie Gimnazjum nr 1 odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

2004/2005

Zawody lekkoatletyczne – finał wojewódzki.

Elżbieta Korab
Kamila Czapiewska 
Agnieszka Wałdoch
Marika Pięta  
Paweł Sienkiewicz
Tenis stołowy – półfinał ogólnopolski.

Joanna Urbanowicz
Maria Langiewicz  
Anna Wiertlewska
Anna Węgierska 
2005/2006

Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur”.
Łukasz Spierewka  
Anna Giełażyn 
Mateusz Kłyza
Wyróżnienie w wojewódzkim przeglądzie piosenki młodzieżowej (filmowej).
Agnieszka Glazik
II miejsce drużynowo w zawodach gminnych w ramach XXIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Krzysztof Korab
Łukasz Jędras 
Kamil Kołomyjski
I miejsce w zawodach wojewódzkich w rzucie oszczepem.
Marika Pięta
VII i VIII miejsce w zawodach wojewódzkich w biegu na 300m.
Agnieszka Wałdoch
VIII miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w piłce ręcznej.

III miejsce w powiecie w konkursie wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Łukasz Kłodziński
VIII miejsce w ogólnopolskim Konkursie polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, III miejsce drużynowo.
Krzysztof Korab
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym organizowanym pod patronatem Kuratora Oświaty.
Szymon Mateja

Konkurs recytatorski „Strofka” – udział w etapie wojewódzkim.
Maciej Woźniak
I miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Zadaniowym „Mój region”.

Patrycja Kamyszek
Krzysztof Korab 
Łukasz Grochowski
2006/2007


II miejsce  IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej… i nie Tylko „Ciechorz 2007”.
Agnieszka Glazik
XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej w Brzegu.
Agnieszka Glazik
Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „Wszyscy jesteśmy spadkobiercami Komisji Edukacji Narodowej”.
Agnieszka Glazik reprezentowała województwo kujawsko - pomorskie
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2007” wynik bdb.

Łukasz Spierewka
Anna Giełażyn 
Patryk Pyrka
Patrycja Krawczyk
II miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
Szymon Mateja
I i II miejsce – awans do etapu wojewódzkiego Konkurs wiedzy pożarniczej.
Katarzyna Chmielek
Łukasz Kłodziński 
Piotr Zagozdon
Wyróżnienie Konkurs dziennikarski „Jestem inny… Czy to problem?
Maciej Woźniak
Uzyskanie tytułu „Uczeń z klasą”
Uzyskanie certyfikatu „Młodego Przyrodnika” przez 36 uczniów realizujących projekt „Czuję, widzę, dotykam, poznaję”.

I i II miejsce w tenisie stołowym, awans do etapu wojewódzkiego.

Uzyskanie certyfikatu „Szkoły bez przemocy”.

2007/2008


Konkurs Matematyczny „Kangur 2007” wynik bdb.

Łukasz Spierewka  
Anna Giełażyn
Patryk Pyrka 
Patrycja Krawczyk
Awans do etapu rejonowego konkursu matematycznego – Finalistka etapu wojewódzkiego.
Anna Giełażyn
II miejsce –  Regionalny Konkurs Recytatorski im Franciszka Becińskiego.
Anna Chylewska 
Kaja Jarzewska
Awans do wojewódzkiego etapu Turnieju Recytatorskiego „Stroka”.
Patrycja Nawrocka
IV miejsce w wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Straży Pożarnej.
Łukasz Kłodziński
2008/2009


I miejsce (kategoria muzyka)
  
Zespół muzyczny
Wyróżnienie (kategoria teatr) – na VIII Festiwalu Artystycznym Gimnazjów Województwa Kujawsko Pomorskiego Gim-Art.
Koło teatralne

Awans do etapu rejonowego konkursu matematycznego.
Patrycja Krawczyk
Wyróżnienie na Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu – etap powiatowy.
Krystian Ziółkowski
Finalistka wojewódzkiego konkursu o samorządzie terytorialnym.
Kaja Jarzewska
VIII miejsce drużynowo w zawodach ogólnopolskich w ramach XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Kacper Czaplewski
Jakub Nowicki 
Paweł Stankiewicz
I miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Kacper Czaplewski
Jakub Nowicki 
Paweł Stankiewicz
II miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Kacper Czaplewski
Jakub Nowicki  
Paweł Stankiewicz
Finalista Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie terytorialnym (zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego).
Kaja Jarzewska
Laureat wojewódzkiego etapu Konkursu wiedzy pożarniczej.
Magdalena Kłodzińska
Laureat wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego „Strofka” .
Kinga Szopieraj
II miejsce w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Życie ludzkie obok nas”.
Katarzyna Woroniecka
II miejsce w etapie wojewódzkim w „Gimnazjalnym festiwalu Piosenki Obcojęzycznej”.
Zespół wokalny
I i II miejsce w kategorii ulotka informacyjna w ogólnopolskiej edycji ekologicznego programu „Łosoś reaktywacja i wyróżnienie w kategorii plakat.
Agnieszka Zielińska

2009/2010

I miejsce w wojewódzkim konkursie „Gim-Art”.
Zespół wokalny
Grand Prix IX Festiwalu Piosenki Wakacyjnej „Muzyczny plecak”.
Zespół wokalny
I miejsce w IV Gimnazjalnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
Zespół wokalny
IV miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Kacper Czaplewski
Aleksander Jach 
Roman Starzyński
II miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Kacper Czaplewski
Aleksander Jach 
Roman Starzyński
Udział w wojewódzkim etapie Konkursu wiedzy pożarniczej.
Magdalena Kłodzińska
Udział w wojewódzkim etapie Konkursu biologicznego.
Krystian Ziółkowski
Udział w wojewódzkim etapie Turnieju recytatorskiego „Strofka”.
Paulina Kasza 
Anna Jarzewska
II miejsce w półfinale XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem – „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi”.
R. Hoppe

2010/2011

Laureat etapu wojewódzkiego - VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
A. Zielińska

Finalista etapu wojewódzkiego - VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
M. Kłodzińska

II miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Roman Starzyński
Aleksander Jach 
Paweł Cybulski
II miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Roman Starzyński  
Aleksander Jach
Paweł Cybulski
Udział w wojewódzkim etapie Konkursu wiedzy pożarniczej.
M. Kłodzińska
  
Udział w wojewódzkim etapie Turnieju recytatorskiego „Strofka”.
P. Perkowska
M. Wiśniewska
I miejsce w etapie wojewódzkim w  Gimnazjalnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
Zespół wokalny
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Przyroda województwa kujawsko – pomorskiego (V miejsce).
A. Kolet

2011/2012


III miejsce w powiecie w Konkursie wiedzy pożarniczej.
K. Zenel
Wyróżnienie w kategorii „Kadet” w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
J. Kłyza
  
Tytuł „Taon” w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”.
M. Jaśkowska
Ł. Świtaj
Laureat etapu wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z biologii.
Ł. Bloch
II miejsce w województwie w Konkursie wokalnym.
J. Przybyłek
I miejsce w powiecie w Konkursie grafiki komputerowej.
K. Krause
XI Festiwal Artystyczny Gimnazjów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gim – Art.
 - I miejsce w kategorii muzyka   
 - nagroda Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy w kategorii teatr.
 - Wyróżnienie w kategorii plastyka i taniec.

  

zespół „Vis a vis”
Szkolny Kabaret
II miejsce w województwie w Konkursie na komiks o tematyce ekologicznej pod hasłem „Historie leśne”.
M. Miler

I miejsce (etap gminny) w Konkursie recytatorskim „Strofka” w kategorii gimnazjów.
M. Nowicki
Wyróżnienie w półfinale Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Przez ocean czasu”.
M. Nowicki

Zdobycie tytułu laureata w Konkursie literackim „W przyjaźni z naturą”. (etap gminny).
O. Pyrc

II miejsce drużynowo (etap gminny) w XXXV Ogólnopolskim Turnieju BRD.
P. Cybulski
A. Jach 
F. Pamuła
III miejsce w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego „Energia elektryczna w obiektywie”.
M. Izbaner

II miejsce w powiecie w Konkursie fotograficznym „Las i jego mieszkańcy”.
W. Puzio
Uzyskanie przez szkołę w ogólnopolskim konkursie Certyfikatu „Bezpieczna Szkoła”.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
III miejsce – etap powiatowy. Piłka nożna chłopcy.
drużynowo 
III miejsce – etap powiatowy. Mistrzostwa powiatu
w pływaniu na dystansie 100m w stylu grzbietowym.
J. Spierewka

IV miejsce – etap powiatowy. Piłka siatkowa dziewczęta.
drużynowo
III miejsce – etap powiatowy. Piłka siatkowa chłopcy.
drużynowo
II miejsce – etap powiatowy. Piłka koszykowa dziewczęta.
drużynowo
IV miejsce – etap powiatowy. Piłka koszykowa chłopcy.
drużynowo
II miejsce – etap powiatowy. Piłka ręczna chłopcy.
drużynowo
Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce.
I miejsce w skoku wzwyż. 
I miejsce w pchnięciu kulą.
III miejsce w skoku wzwyż. 
I miejsce w biegu na 400m. 
I miejsce w biegu na 600m.


K. Sperkowski
S. Wiśniewska  
M. Dzirba
D. Begińska 
N. Nowak
Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce.
V miejsce w skoku wzwyż. 
VI miejsce w skoku wzwyż.


K. Sperkowski
M. Dzirba
2012/2013
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie.
J. Lewandowski

I miejsce drużynowo w zawodach gminnych w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
P. Cybulski
M. Kwaśniewski
M. Lewandowski
I miejsce drużynowo w zawodach powiatowych w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
P. Cybulski
M. Kwaśniewski
M. Lewandowski
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
P. Cybulski
M. Kwaśniewski
M. Lewandowski
IV miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
P. Cybulski
M. Kwaśniewski
M. Lewandowski
I miejsce w etapie powiatowym w VI Gimnazjalnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej.
J. Witkowska
J. Przybyłek
A. Jabłońska
A. Chudzyńska
M. Jaśkowska
Udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Od słownych inspiracji do artystycznych kreacji”
A. Łodziewska

II miejsce w konkursie „Młody ratownik” – etap powiatowy.
E. Koniszewska
III miejsce w konkursie „Młody ratownik” – etap powiatowy.
E. Koniszewska
I miejsce w Konkursie fotograficznym „Piękno zjawisk atmosferycznych” – etap powiatowy.
L. Dembek

Wyróżnienie w Konkursie fotograficznym „Piękno zjawisk atmosferycznych” – etap powiatowy.
A. Gawińska
Konkursy Przedmiotowe pod patronem Kuratora Oświaty.
j. polski – etap rejonowy
matematyka – etap rejonowy
fizyka – etap rejonowy
j. angielski – etap rejonowy
chemia – etap rejonowy
geografia - etap rejonowy


6 uczniów
3 uczniów
1 uczeń
1 uczeń
2 uczniów
1 uczeń
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym i fotograficznym o tematyce ekologicznej „Drzewa wokół nas”, Rzeźba z odpadów”.
A. Łukaszewska

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym i fotograficznym o tematyce ekologicznej „Drzewa wokół nas”, Rzeźba z odpadów”.
W. Wojtala

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
III miejsce – etap powiatowy.
Piłka nożna chłopcy.
drużynowo
III miejsce – etap powiatowy.
Piłka nożna dziewcząt.
drużynowo

III miejsce – etap powiatowy.
Piłka siatkowa chłopcy.
drużynowo

IV miejsce – etap powiatowy.
Piłka siatkowa dziewcząt.
drużynowo

V miejsce – etap powiatowy.
Piłka ręczna chłopcy.
drużynowo

II miejsce – etap powiatowy.
Tenis stołowy dziewczęta.
A. Janicka
K. Żubik
II miejsce – etap powiatowy.
Tenis stołowy chłopcy.
M. Bloch
M. Haraszkiewicz
III miejsce – etap powiatowy.
Pływanie stylem grzbietowym.
J. Spierewka
III miejsce – etap powiatowy.
Pływanie stylem dowolnym.
B. Momot
III miejsce – etap powiatowy.
Sztafeta 4X50m stylem dowolnym.

M. Kwaśniewski
H. Miś
B. Momot
J. Spierewka
III miejsce – etap powiatowy.
Bieg na 100m.
A. Ziółkowska
I miejsce – etap powiatowy.
Bieg na 300m.
N. Nowak
II miejsce – etap powiatowy.
Bieg na 300m.
M. Czekalińska
I miejsce – etap powiatowy.
Bieg na 1500m.
T. Podolski
I miejsce – etap powiatowy.
Skok wzwyż.
M. Dzirba
I miejsce – etap powiatowy.
Sztafeta szwedzka dziewcząt.
M. Czekalińska
K. Kowalińska
N. Nowak
A. Ziółkowska
II miejsce – etap wojewódzki.
Skok wzwyż.
M. Dzirba
2013/2014

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.
M. Izbaner
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.
M. Izbaner
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Humanista Roku 2013/2014 dla uczniów klas trzecich gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.
M. Izbaner
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.
T. Przybysz
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.B. JuraszewskiWyróżnienie na Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.Jędrzej Kłyza
Mateusz Mroziński
Natalia Kuczkowska
Wyróżnienie i tytuł "Taon" na Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko".
Mateusz Mroziński
III miejsce na Powiatowym Konkursie Literackim "Szlakiem Nadziei - Historie Prawdziwe".
K. Falkowska
I miejsce drużynowo w zawodach powiatowych w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
III miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
Uzyskanie CERTYFIKATU SZKOŁY GOTOWEJ NA TIK.
 
Uzyskanie CERTYFIKATU POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI na realizowanie programu wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti w roku szkolnym 2013/2014.
 
 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych - etap powiatowy
 M. Sobociński
VI miejsce w indywidualnych biegach przełajowych - etap wojewódzki
 M. Sobociński
II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych - etap powiatowy drużynowo
I miejsce w piłce nożnej dziewcząt - etap powiatowy
 drużynowo
VII miejsce w piłce nożnej dziewcząt - etap wojewódzki
 drużynowo
I miejsce w piłce nożnej chłopców - etap powiatowy drużynowo
VIII miejsce w piłce nożnej chłopców - etap wojewódzki
 drużynowo
II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt - etap powiatowy
 drużynowo
II miejsce w piłce ręcznej chłopców - etap powiatowy drużynowo
I miejsce w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie 50 metrów - etap powiatowy
 M. Kwaśniewski
III miejsce w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie 50 metrów - etap powiatowy K. Nitka
I miejsce – etap powiatowy. Piłka koszykowa dziewczęta. drużynowo
VII miejsce – etap wojewódzki. Piłka koszykowa dziewczęta. drużynowo
III miejsce – etap powiatowy. Piłka koszykowa chłopcy. drużynowo
Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce. 
I miejsce w biegu na 100m. 
I miejsce w biegu na 300m.
I miejsce w biegu na 1500m.
II miejsce w biegu na 300m.
II miejsce w skoku wzwyż.
II miejsce w skoku wzwyż.
III miejsce w biegu na 300m.
II miejsce w sztafecie szwedzkiej
A. Ziółkowska
M. Krolik
M. Sobociński
M. Czekalińska
M. Winiarska
M. Jabłoński
M. Zagajewska
M. Czekalińska
A. Ziółkowska
O. Dankowska
M. Zagajewska
Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce.
VI miejsce
w biegu na 100m.
V miejsce
w sztafecie szwedzkiej
A. Ziółkowska
M. Czekalińska
M. Zagajewska
A. Ziółkowska
II miejsce – etap powiatowy.
Tenis stołowy chłopcy.
M. Bloch
P. Pasterski
II miejsce w Turnieju Coca-Cola Cup chłopców - etap powiatowy
 drużynowo
III miejsce w turnieju województwa kujawsko-pomorskiego o puchar premiera Donalda Tuska piłce nożnej chłopców
 drużynowo
2014/2015

Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.M. Mroziński
Tytuł "Taon" w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko".M. Mroziński
Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.H. Zygowski
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.Z. Kostecka
Tytuł "Taon" w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko".B. Juraszewski
I miejsce drużynowo w zawodach powiatowych w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
O. Meyze
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
O. Meyze
I miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
O. Meyze
XIV miejsce w Polsce w XXXVIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kwaśniewski
M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
O. Meyze
Uzyskanie CERTYFIKATU POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI i realizacja programu wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania metodą ORTOGRAFFITI.
 
Szkoła zdobyła tytuł "Szkoła Zawodowych Perspektyw" 
 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
IV miejsce w piłce nożnej chłopców - etap wojewódzkiB. Sądej
M. Oczkowski
M. Górzyński
B. Tomczak
A. Zieliński
P. Zieliński
D. Stasikowski
K. Nakielski
A. Bielawski
P. Dec
J. Kulpa
K. Wojtasik
M. Lorbiecki
IV miejsce w sztafecie szwedzkiej dziewcząt - etap wojewódzkiD. Jasionowicz
A. Ziółkowska
M. Zagajewska
IX miejsce w Turnieju Coca-Cola Cup chłopców - etap wojewódzki
M. Oczkowski
J. Babiak
J. Kowaliński
M. Górzyński
B. Tomczak
D. Stasikowski
K. Nakielski
A. Bielawski
P. Dec
J. Kulpa
2015/2016

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.M. Mroziński
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.Z. Kostecka
I miejsce drużynowo w zawodach powiatowych w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.J. Chojnowski
M. Kamiński
P. Kolczyński
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
I miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
XII miejsce w Polsce w XXXIX Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
I miejsce w IX Gimnazjalnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Bydgoszczy.M. Przybysz
Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.H. Zygowski
W. Stróżyńska
Tytuł "Taon" w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko".M. Mroziński
K. Sawczuk
II miejsce w okręgowym Turnieju "Bezpieczny start".M. Kamiński
P. Kolczyński
J. Chojnowski
IV miejsce w finale wojewódzkim Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży w Somoninie.P. Szymańska
Udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego.S. Jaszkowska
Udział w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym "Święty Paweł w Dziejach Apostolskich".J. Ratajczak
Dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr".P. Pasterski
M. Mroziński
I miejsce w X Powiatowym Konkursie Ortograficznym.K. Łobocka
III miejsce w Regionalnym Konkursie Recytacji, Poezji i Prozy w Języku Niemieckim.O. Glazik
M. Lewandowska
Uzyskanie CERTYFIKATU "Szkoła wolna od dopalaczy".
 
Uzyskanie CERTYFIKATU "AFS Szkoła Wolna od Uzależnień". 
Uzyskanie CERTYFIKATU "Szkoła Przyjazna Rodzinie". 
 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej chłopców.drużynowo
VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej dziewcząt.drużynowo
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w tenisie stołowym chłopców.B. Sądej
P. Pasterski
II miejsce w tenisie stołowym chłopców - ćwierćfinał wojewódzki.B. Sądej
P. Pasterski
II miejsce w XVIII Kujawsko - Pomorskiej Gimnazjadzie w piłce nożnej chłopców - ćwierćfinał wojewódzki.drużynowo
V miejsce w XVIII Kujawsko - Pomorskiej Gimnazjadzie o Puchar Marszałka w skoku w dal.P. Zieliński
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w Lekkiej Atletyce. 
I miejsce w biegu na 800m.
I miejsce w biegu na 300m.
I miejsce w skoku w dal.
I miejsce w sztafecie szwedzkiej.
II miejsce w biegu na 100m.
II miejsce w biegu na 1500m.
II miejsce w sztafecie szwedzkiej.
III miejsce w biegu na 1500m.
III miejsce w skoku wzwyż.
III miejsce w rzucie oszczepem.
O. Dankowska
M. Krolik
P. Zieliński
drużynowo
M. Zagajewska
A. Zieliński
drużynowo
P. Brycki
M. Brząkała
P. Ściesińska


VII miejsce turnieju piłki nożnej "Coca Cola Cup 2016" - ćwierćfinał ogólnopolski.drużynowo
2016/2017

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.M. Radtke
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.H. Zygowski
Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki dla uczniów gimnazjum województwa kujawsko-pomorskiego.K. Maszner
O. Meyze
I miejsce drużynowo w zawodach powiatowych w ramach XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.S. Bugajski
P. Gołąbiewska
O. Meyze
J. Dufka
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.S. Bugajski
P. Gołąbiewska
O. Meyze
J. Dufka
III miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.S. Bugajski
P. Gołąbiewska
O. Meyze
J. Dufka
Tytuł "Taon" w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym "Lwiątko".T. Dyks
M. Mroziński
H. Zygowski
I miejsce w kategorii praca literacka w Konkursie regionalnym "Ambasadorzy małych ojczyzn"Ł. Chmarzyński
P. Gawińska
D. Kaminska
O. Kasiorkiewicz
K. Kaszubowska
D. Kolano
M. Makowski
J. Obrzezgiewicz
W. Stróżyńska
 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w piłce nożnej chłopców.drużynowo
IV miejsce Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w biegach przełajowych.M. Lewandowska
XX miejsce Mistrzostwach województwa kujawsko - pomorskiego w biegach przełajowych.M. Lewandowska
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w pływaniu.B. Cieślewicz
VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej dziewcząt.drużynowo
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej chłopców.drużynowo
2017/2018

I miejsce w IX Konkursie Biblijnym "Braterstwo w Biblii" dla uczniów szkół gimnazjalnych - etap wojewódzki
J. Pacek
M. Mazurek
J. Ratajczak
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.A. Puzio
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej "Oni tworzyli nasza historię".
K. Pantkowska
Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” w kategorii Maluch szkół podstawowych
M. Meyze
Z. Zielinski
Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” w kategorii Kadet szkół podstawowych
A. Puzio
Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” w kategorii Kadet gimnazjum
M. Mroziński
K. Pantkowska
II miejsce w Powiatowym przeglądzie twórczości teatralno-kabaretowej "VI Kabareton" w Karolewie
 Uczniowie koła teatralnego z klas II i III gimnazjum
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.S. Bugajski
P. Gołąbiewska
M. Kryger
I miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.S. Bugajski
P. Gołąbiewska
M. Kryger
XIII miejsce w Polsce w XLI Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.S. Bugajski
P. Gołąbiewska
M. Kryger
2018/2019II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr" - dla gimnazjów.M. Mroziński
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki - dla gimnazjów.M. Mroziński
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki - dla szkół podstawowych.A. Puzio
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki - dla gimnazjów.M. Mroziński
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki - dla gimnazjów.K. Nowacka
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki - dla gimnazjów.M. Mroziński
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki - dla szkół podstawowych.A. Puzio
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego - dla gimnazjów.O. Kęskrawiec
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii - dla gimnazjów.O. Kęskrawiec
Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii - dla gimnazjów.M. Mitkowski
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii - dla gimnazjów.M. Saj
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur".M. Mroziński
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur".T. Dyks
Z. Gramowska
M. Meyze
K. Pantkowska
M. Pukownik
A. Puzio
Z. Spychalska
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literacko - Historycznym "Mamy Niepodległą".Z. Zarębska
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literacko - Historycznym "Mamy Niepodległą".K. Pantkowska
Wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Recytatorsko - Oratorskim "RECYTORATOR".Z. Zarębska
Wyróżnienie w IX edycji Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych w Toruniu.J. Boiński
N. Gradek
N. Klonowska
K. Pantkowska
Z. Zarębska
I miejsce w konkursie "Pocztówka z Kujaw" - język angielski i język niemiecki.M. Łukasiewcz
II miejsce w konkursie "Pocztówka z Kujaw" - język angielski i język niemiecki.M. Sudoł
Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym "Medycyna na Szóstkę".T. Dyks
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (grupa I)P. Gołąbiewska
M. Meyze
M. Skórzewski
K. Zabłocka
I miejsce drużynowo w zawodach okręgowych w ramach XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (grupa II)S. Bugajski
P. Gołąbiewska
M. Kryger
I miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (grupa I)P. Gołąbiewska
M. Meyze
M. Skórzewski
K. Zabłocka
I miejsce drużynowo w zawodach wojewódzkich w ramach XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (grupa II)S. Bugajski
P. Gołąbiewska
M. Kryger
XIII miejsce w Polsce w XLII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (grupa I)P. Gołąbiewska
M. Meyze
M. Skórzewski
K. Zabłocka
XV miejsce w Polsce w XLII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (grupa II)S. Bugajski
P. Gołąbiewska
M. Kryger
I miejsce drużynowo w powiatowym turnieju "Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym".P. Gołąbiewska
M. Meyze
K. Zabłocka
.

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 16 September 2019 )

Grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031