Aktualności
Nabór uczniów w roku 2019/2020
Patron
Dyrekcja
Pedagog/Psycholog
Kadra Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rodzice
Oddziały szkolne
Dokumenty
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy
Plan zajęć
Zajęcia pozalekcyjne
Biblioteka
Świetlica
Miesięczne menu
Koło teatralne
Wolontariat
Innowacje pedagogiczne
Osiągnięcia szkoły
Sport
Galeria
Kontakt
"Wrota Sukcesu" w obiektywie
EFS
Koronowo-Senden 15-lat wymiany
Rodzice
Napisał Administrator   

                              Rada Rodziców                                     
                                       
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca
 - Anna Gancarek-Pantkowska
Zastępca przewodniczącej - Wojciech Głogowski
Sekretarz - Magdalena Zielińska
Skarbnik - Iwona Nowicka

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca - Justyna Sudoł
Członek - Aleksandra Kisły
Członek - Robert Paliga

Rada rodziców w formie kompetencji stanowiących:

1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 
Program Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej;
2) uchwala regulamin swojej działalności.

Rada Rodziców opiniuje:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2) inne formy zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
3) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały
    ćwiczeniowe mające obowiązywać w szkole;
5) formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
6) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
    za okres stażu;
7) wzór jednolitego stroju szkolnego;
8) podejmowaną w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji;
9) ustalone dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ponadto Rada Rodziców:

1/ gromadzi w celu wspierania działalności statutowej szkoły, fundusze
    z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które mogą być
    przechowywane na odrębnym rachunku bankowym.   
    Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców;

2/ występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
    szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
    i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

3/ deleguje swoich dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej
    na dyrektora szkoły;

4/ wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

5/ wnioskuje o nadanie imienia szkole;

6/ ustala zasady współpracy z innymi radami rodziców.

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa
 jej regulamin. Regulamin opracowuje Rada Rodziców.
Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.OFERTA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W KORONOWIE


Szanowny Rodzicu!

Jeśli jesteś zainteresowany sukcesem Twojego Dziecka, oferujemy Ci:

- czas - "Drzwi Otwarte", zebrania ogólne, spotkania indywidualne:
   Nauczyciel - Rodzic - Uczeń, warsztaty i inne;
- rzetelną informację o postępach dziecka;
- poczucie bezpieczeństwa Twojego dziecka w szkole;
- organizowanie czasu wolnego Twojemu dziecku;
- opiekę specjalistów - psychologa, pedagoga szkolnego i innych;
- ofertę biblioteki, świetlicy, stołówki;
- dostęp do bieżących informacji o Twoim dziecku w elektronicznym
   systemie VULCAN.

Oczekujemy od Ciebie:

- ścisłego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Twoje Dziecko;
- systematycznej kontroli dziecka w domu;
- zaufania;
- właściwej organizacji czasu wolnego dziecku;
- systematycznego sprawdzania Zeszytu Ucznia i zeszytów przedmiotowych;
- szczerej rozmowy ze swoim dzieckiem;
- w sytuacjach trudnych dla dziecka systematycznej współpracy z pedagogiem
   i psychologiem szkolnym;
- mądrych wskazówek dla dziecka;
- kontroli stroju i fryzury dziecka przed wyjściem do szkoły.


 
Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 04 December 2018 )

Grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031